1 декември 2020 г.

Със заповед на министъра на правосъдието се променят датите за провеждане на изпита за придобиване на юридическа правоспособност на стажант-юристи.

Вместо на 16-ти и 17-ти декември 2020 г., изпитът ще бъде проведен на 28-ми и 29-ти януари 2021 г. в сградата на Министерството на правосъдието на бул. „Княз Александър Дондуков“ №2 А от 9,00 часа.