1 декември 2020 г.

Общиа Сандански  въвежда нови икономически мерки в помощ на гражданите и бизнеса в сложната здравна и икономическа обстановка.

Всички наематели и ползватели на имоти и терени – общинска собственост, с преустановени посещения на обектите в тях, /заведения за хранене, питейни заведения и др./, се освобождават от заплащане на наеми и такси за целия месец декември. За месец януари 2021 г, дължимите наемни цени на същите обекти се намаляват с 50 %.

Облекченията обхващат и всички наематели на общински жилища и лекарски кабинети, намиращи се в общински имоти на територията на община Сандански. Те се освобождават от заплащане на наемната цена за период от два месеца /декември и януари/.

Икономическа подкрепа е предвидена и за всички останали наематели и ползватели на имоти и терени – общинска собственост / кооперативен пазар, животински пазар, ГУМ, временни търговски обекти и други на територията на цялата община Сандански/, за които наемната цена също е намалена с 50 % за двата месеца – декември и януари.