4 декември 2020 г.

От 3 декември са разширени възможностите за пътуване на българските граждани до Чешката република, включително с цел туризъм или семейни посещения за Коледните празници. Запазва се изискването за влизане на територията на страната след направен негативен PCR тест /с давност не повече от 72 часа преди датата на влизане/, както и на попълнен електронен пътнически формуляр, който е достъпен от следната уеб страница: https://plf.uzis.cz/. В извънредни случаи се допуска възможността за PCR тест на място в рамките на 5 дни след влизане на чешка територия. В такива случаи са валидни ограниченията за придвижване до получаване на негативен резултат от теста.

При належащи пътувания от съществено значение, чието времетраене не надвишава 24 ч., е възможен достъп до Чешката република без необходимост от представяне на негативен резултат от PCR тест или попълване на електронен пътнически формуляр. Туризмът, спортните дейности или посещението на ресторант не попадат сред пътуванията от съществено значение.

По-подробна информация може да бъде намерена на следния електронен адрес: https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-information-of-moi.aspx.
При нужда от съдействие българските граждани в Чешката република могат да се обръщат към българското дипломатическо представителство в Прага на следните телефонни номера: +420 222 212 011; +420 222 211 258, както и на дежурен телефон в извънработно време: +420 774 790 991. Сигнали може да се подават и на имейл адреса на посолството: [email protected]