Справката показва броя на починалите от COVID-19 в страната към датата на тяхното вписване в Националната информационна система за борба с COVID-19 за даден период (7 или 14 дни) и изчислената смъртност от COVID-19 (брой починали на 100 000 население) за даден период (7 дни) по области и за страната.

 

Поле за избор на период, на чиято база са изведени стойностите
Информативни графики представящи заболяваемоста от Ковид-19 на различни бази.

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.