Справката отразява броя на починалите от COVID-19 със завършен ваксинационен курс спрямо общия брой починали от COVID-19 за даден период (за деня, за 7 дни или за 14 дни), изразено като относителен дял в %.

 

Поле за избор на период, на чиято база са изведени стойностите
Информативни графики представящи заболяваемоста от Ковид-19 на различни бази.

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.