Във връзка с мерките за предотвратяване и ограничаване на разпространението на COVID-19, призоваваме гражданите да използват възможността за ползване на електронни административни услуги на Единния портал за достъп до на електронни административни услуги и на интернет страниците на административните структури, които предоставят съответните услуги.  

Достъпът до електронните административни услуги се извършва чрез квалифициран електронен подпис (КЕП) - издаден върху физически носител, облачен, мобилен КЕП, персонален идентификационен код, издаден от Националния осигурителен институт и персонален идентификационен код, издаден от  Националната агенция по приходите.  

Гражданите и бизнесът мога да получат от „Борика“ АД и „Евротръст Технолъджис“ АД безплатен облачен или мобилен КЕП, с който за период от един месец да подписват безплатно заявленията. Подписването  може да се извършва в платформите на тези дружества - https://my.b-trust.bg и https://portal.evrotrust.com, а с КЕП на физически носител по стандартната процедура.

Съветваме клиентите на Националната агенция за приходите и на Агенция „Митници“ да използват електронните услуги, достъпни на https://inetdec.nra.bg/ с персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис и на https://ep.customs.bg/eportal/ с електронен подпис.

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.