Уважаеми госпожи и господа,

 

С цел да се ограничи събирането на хора на едно място при наличие на епидемично разпространение на COVID-19, обръщаме внимание, че физическите и юридическите лица могат да подават до Министерството на финансите заявления за предоставяне на административни услуги, заявления за достъп до обществена информация, сигнали, предложения, жалби и протести по електронен път на адрес: [email protected] и [email protected] , както и чрез Системата за сигурно електронно връчване на адрес: https://edelivery.egov.bg/.

В случай че предпочитате да подадете някой от горепосочените документи на място, в приемната за граждани на министерството, моля да спазвате изискванията за минимална дистанция от 1,5 метър между посетителите.

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.