Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) и Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“  предоставят информация за изискванията към лични предпазни средства:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛУМАСКИТЕ, КОИТО ПОПАДАТ В ОБХВАТА НА ДЕФИНИЦИЯТА ЗА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА И ПОДЛЕЖАТ НА НАДЗОР ОТ ДАМТН

Важна информация за гражданите във връзка с предотвратяването на разпространението на COVID 19 и въвеждането на извънредно положение в Република България до 13.04.2020 г.

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.