Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) и Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“  предоставят информация за изискванията към лични предпазни средства. С публикацията можете да се запознаете тук: 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛУМАСКИТЕ, КОИТО ПОПАДАТ В ОБХВАТА НА ДЕФИНИЦИЯТА ЗА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА И ПОДЛЕЖАТ НА НАДЗОР ОТ ДАМТН

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.