ЕК публикува насоки относно прилагането на нормативната уредба за обществените поръчки в извънредната ситуация, породена от кризата с COVID-19

Европейската комисия публикува насоки относно прилагането на нормативната уредба за обществените поръчки в извънредната ситуация, породена от кризата с COVID-19.

Насоките са достъпни на български и английски език на Портала за обществени поръчки в меню „Методология“, „Насоки, ръководства и указания на ЕК“.

https://www2.aop.bg/ek-publikuva-nasoki/

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.