Обществените поръчки стават изцяло електронни от 14 юни

От 14 юни 2020 г. Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) е задължителна за ползване от всички възложители, информира Агенцията по обществени поръчки.

Възложителите и стопанските субекти, които към момента не са направили своята регистрация в системата, могат да го направят на електронен адрес: https://eop.bg/.

Съгласно §12 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., всички възложители, които не използват ЦАИС ЕОП, следва да започнат да я прилагат един месец след отмяната на извънредното положение. Срокът на извънредното положение изтече на 13 май 2020 г.

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.