банер томбола

Подадените данни от участниците ще бъдат използвани само за целите на играта. Регистрацията важи до края на срока на играта. Ако лицето се е регистрирало например в първата седмица на играта, то ще участва във всички жребии и не е необходима повторна регистрация.
В играта могат да участват само лица над 12 г, на които е поставена поне една доза за ваксина срещу COVID-19 в периода от 30.09.2021 г. до 31.10.2021 г, без значение дали имунизационният цикъл е завършен. В случай на несъответствие (липса на данни за посвена доза в посочения период) регистрацията няма да бъде приета.

общите условия

* Маркираните полета са задължителни!