Организаторът има ангажимент да се свърже с печелившите чрез e-mail до участника и/или чрез обаждане по телефона в деня на провеждане на тегленето на жребия. Печелившият трябва да отговори най-късно до 2 дни с потвърждение за получаване на наградата на имейл: [email protected]. Ако печелившият не отговори до 2 дни, той губи правото си за получаване на наградата. В този случай организаторът ще определи друг печеливш чрез жребий на случаен принцип. Всеки спечелил награда в играта има възможност да я получи лично, в 14-дневен срок от потвърждението. Наградите се връчват във вида, в който са обявени, не могат да се заменят с други или да се предоставя паричната им равностойност.

Печеливши от тегленето на 8.10.2021 г.
Идентификатор Име Дата на
поствена доза
921*****33 М. СТОИЛКОВА 5.10.2021
580*****50 К. ЗЛАТЕВА 30.9.2021
410*****79 Ц. РУСЕВА 4.10.2021
750*****15 А. ГЕРГИШАНОВА 3.10.2021
820*****50 А. ГЕОРГИЕВА 30.9.2021
641*****93 Л. НИКОЛОВА 2.10.2021
641*****87 Ц. ЦАНКОВ 6.10.2021
711*****87 И. ГЕОРГИЕВ-КАТАЛОЕВ 5.10.2021
661*****50 Е. ХРИСТОВА 30.9.2021
730*****19 Е. РАДАНОВА 6.10.2021
870*****87 М. ДЕКОВ 2.10.2021
720*****77 А. ГЕГОВА 6.10.2021
880*****04 П. ПЕЕВ 2.10.2021
034*****84 Х. НЕНОВ 2.10.2021
741*****75 Й. ПЕТРОВА 1.10.2021
700*****62 Й. ШИШКОВ 30.9.2021
790*****54 П. КАРЛСОН 1.10.2021
910*****52 В. ЕРВАНТЯН 5.10.2021
024*****21 И. КОЮВ 1.10.2021
960*****44 И. ГРИГОРОВ 30.9.2021
550*****74 Т. МАКЕДОНСКА 2.10.2021
781*****80 С. ПАВЛОВ 4.10.2021
850*****31 С. ШИЛКОВА 30.9.2021
920*****53 А. РАЕВА 30.9.2021
910*****74 Н. МАНЕВА 3.10.2021

Запис от тегленето на 8.10.2021 г. по БНТ →

Печеливши от тегленето на 15.10.2021 г.
Идентификатор Име Дата на
поствена доза
730*****23 Т. ВАСИЛЕВ 05.10.2021
720*****58 Г. АНДРЕЕВА-СОТИРОВА 07.10.2021
750*****78 Д. АРУТЮНЯН 05.10.2021
660*****46 П. ДАНОВ 13.10.2021
851*****90 Р. ТОДОРОВА 06.10.2021
910*****68 В. ТЕНЕВ 01.10.2021
850*****91 Н. РУСКОВА 06.10.2021
690*****54 Н. ПАЗАЧЕВА 08.10.2021
851*****66 А. ХРИСТОВ 01.10.2021
980*****31 Б. ЗОГРАФОВА 05.10.2021
841*****69 Т. ДАНАДЖИЕВ 01.10.2021
870*****17 А. РОЙДЕВА 07.10.2021
950*****71 М. ДИМИТРОВА 05.10.2021
780*****16 А. ИВАНОВА 07.10.2021
910*****04 С. САБРИЕВ 04.10.2021
930*****41 И. ПЪРЧЕВ 12.10.2021
750*****65 Н. ХРИСТОВ 01.10.2021
830*****05 М. ПАНАЙОТОВ 04.10.2021
670*****73 Н. ДРАГОМАНСКА 04.10.2021
720*****56 Р. ИВАНОВА 01.10.2021
770*****06 Е. ГЕНАДИЕВ 01.10.2021
900*****96 Ц. МАВРОДИЕВА 01.10.2021
590*****20 А. ОКОВСКИ 30.09.2021
701*****40 И. НЕДЕЛЧЕВ 05.10.2021
901*****61 С. КАЛЧЕВ 05.10.2021

Запис от тегленето на 15.10.2021 г. по БНТ →

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.