Уважаеми спортисти,

Както знаете, пандемията с вируса SARS-CoV-2 (COVID-19) продължи, превръщайки се в критично положение, което изисква ефективно и незабавно действие от всички нас по света, за да намалим до минимум вероятността от разпространяване и влияние върху обществото. Ясно е, че положението отива далеч отвъд анти-допинга и спорта, като повечето страни са въвели строги мерки, включващи затваряне на граници, карантина/самоизолиране, анулиране на полети, ограничаване на социални действия и др.

Като глобален регулаторен орган за анти-допинга, Световната Антидопингова Агенция (САА) и цялата анти-допингова общност поставят на първо място здравето на обществото, безопасността и социалната отговорност. Общността се обедини, за да съгласува ежедневната си дейност чрез спиране или намаляване на програмите за допингов контрол (вкл. тестване и други дейности). Разбираме, че тези необходими действия ще повлияят увереността на спортистите, че състезания, проведени по време на или скоро след излизането ни от това положение, ще бъдат толкова чисти, колкото е възможно.

САА разбира също колко тежко е и ще продължи да бъде това положение за вас като спортисти, тъй като вие действате при строги мерки, въведени в цял свят, нарушаващи тренировъчните ви програми и създаващи несигурност относно съдбата на бъдещите ви състезания.

Следните ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ, които САА създаде в консултация с Комисията на Спортистите, се отнася до някои специфични въпроси, които вие като спортисти може да имате, относно анти-допинга при това трудно и бързо променящо се положение.

Ако искате да знаете повече какви специални мерки взимат вашата Международна спортна федерация (МФ) или Националната антидопингова организация (НАДО) във връзка с тази невиждана заплаха, моля да се свържете пряко с тях, както е уместно. Освен това, ако желаете да видите ръководството, изпратено от САА до Антидопинговите Организации (АДО), насочваме ви към Ръководството на САА към АДО от 20.03.2020 г.

При развитие на положението, моля, бъдете сигурни, че за САА и антидопинговата общност основното е да продължат да посрещат заплахите за вашето здраве и това на всички, отдадени на чистия спорт.

Поздрави и пожелания за здраве.

СВЕТОВНА АНТИДОПИНГОВА АГЕНЦИЯ

Въпроси и отговори

https://www.anti-doping.government.bg/bg/page_362_42.html

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.