18 януари 2021 г.

Това междинно ръководство е разработено въз основа на препоръките, издадени от Стратегическата консултативна група по въпросите на имунизацията (SAGE) на нейното извънредно заседание на 5 януари 2021 г.

Декларации за конфликт на интереси бяха събрани от всички външни участници и бяха оценени за всякакви конфликти на интереси. Обобщения на декларираните интереси можете да намерите на SAGE meeting website и SAGE Working Group website.

SAGE прилага принципите на медицината на доказателствата и е установила задълбочен методологичен процес за издаване или актуализиране на препоръки. По-специално за ваксините срещу COVID-19, подробно описание на методологичните процеси може да бъде намерено в доказателствената рамка на SAGE за ваксини срещу COVID-19. Тази рамка има за цел да предложи насоки за разглеждане на данните, получени от клинични изпитвания в подкрепа на издаването на специфични, основани на факти препоръки за ваксината.

Източник: СЗО