1 февруари 2021 г.

Настоящото временно ръководство е разработено въз основа на препоръките, дадени от Стратегическата консултативна група от експерти по имунизация (SAGE) на нейното извънредно заседание на 21 януари 2021 г. Насоките се основават на доказателствата, обобщени в основния документ за иРНК-1273 ваксина (Moderna) срещу COVID-19 и справочния документ за болестта COVID-19 и ваксините. 

SAGE прилага принципите на медицината на доказателствата и е въвела задълбочен методологичен процес за издаване и актуализиране на препоръки. Подробно описание на методологичните процеси, които групата прилага за ваксини срещу COVID-19, може да бъде намерено в рамката за доказателства на SAGE за ваксини срещу COVID-19. Тази рамка съдържа насоки за разглеждане на данни, получени от клинични изпитвания във връзка с издаването на специфични за ваксината препоръки, основани на доказателства.

Източник: СЗО