17 февруари 2021 г.

Препоръки на Експертния съвет по медицинската специалност „Кардиология“ относно ваксиниране срещу COVID-19 на пациенти с придружаващи сърдечно-съдови заболявания