18 февруари 2021 г.

Временни препоръки за използване на AZD1222 (ChAdOx1-S (рекомбинантна) ваксина срещу COVID-19, разработена от Oxford University и AstraZeneca – COVID-19 - Vaccine AstraZeneca