18 февруари 2021 г.

Препоръки на Експертния съвет по медицинска специалност „Урология“ относно ваксиниране срещу COVID-19 на пациенти с хронични заболявания и имунокомпрометирани пациенти