22 февруари 2021 г.

Във връзка с провеждащата се масова ваксинация в страната срещу COVID-19 с ваксина „COVID-19 Vaccine AstraZeneca“ Ви информирам, че по препоръка на Националния ваксинационен щаб втората доза от ваксината следва да се прилага през 10-та седмица от поставянето на първата доза. Препоръката се базира на наличните към момента данни, както в Кратката характеристика на продукта, така и от проведени проучвания за установена по-висока ефективност на ваксината при прилагане на втората доза след по-дълъг интервал.