22 февруари 2021 г.

Препоръки на Експертния съвет по медицинска специалност „Медицинска онкология“ относно ваксиниране срещу COVID-19