25 февруари 2021 г.

COVID-19 Vaccine AstraZeneca (ChAdOx1-S [Recombinant]) е лекарствен продукт, разрешен за употреба по т. нар. схема „разрешаване под условие“. Това означава, че за този лекарствен продукт се очакват допълнителни данни. Европейската агенция по лекарствата ще извършва преглед на новата информация за този лекарствен продукт поне веднъж годишно и настоящата КХП съответно ще се актуализира. Настоящето ръководство следва да бъде използвано в съответствие с актуалната продуктова информация, налична на https://www.azcovid-19.com. Информацията от настоящето ръководство е предназначена за медицинските лица, ангажирани в приложението на ваксина COVID-19 Vaccine AstraZeneca.