7 април 2021 г.

ЕМА потвърждава, че в своята цялост съотношението полза/риск на ваксината остава положително.
Комитетът по безопасност (PRAC) към ЕМА направи заключението, че необичайни кръвни съсиреци в комбинация с нисък брой на тромбоцитите трябва да бъдат вписани като много редки нежелани ефекти на Vaxzevria (известна преди като COVID-19 AstraZeneca).

Заключението на комитета е съобразено с всички налични към момента факти, включително съвета на експертната ad hoc група.