23 март 2022 г.

В прикачения файл може да се запознаете със становището на Експертния съвет по медицинската специалност „Медицинска онкология“