Важни правила и съвети при съхранение, поставяне и проследяване на ваксинираните