23 август 2021 г.

Важна информация за съдържанието на ваксините срещу COVID-19 публикува Министерството на здравеопазването на фейсбук страницата си.

В зависимост от това какъв вид са ваксините, освен един или повече антигени, ваксините могат да съдържат и други компоненти като:
- стабилизатори: поддържат стабилността на компонентите на ваксината;
- адюванти: подобряват имунната реакция на ваксината чрез усилване, ускоряване и поддържане на реакцията за по-дълго време (напр. алуминий)
- помощни вещества: неактивни съставки, напр. вода или натриев хлорид (сол), а също и консерванти или стабилизатори, благодарение на които ваксината се запазва непроменена и активна по време на съхранението.

Всички компоненти на ваксината са обект на постоянен контрол, за да се гарантира, че съдържанието им е в доказано безопасни нива. Регулаторните органи проверяват дали ползите от ваксините надвишават рисковете от настъпване на нежелани реакции.

При някои видове ваксини е възможно и наличието на незначителни количества от други вещества, използвани в производствения процес, например яйчен албумин (протеин в яйцата) или неомицин (антибиотик).
В случаите, когато такива вещества се съдържат в нива, които могат да предизвикат реакция при чувствителен или алергичен организъм, тяхното  наличие е описано  в информацията за ваксината, предназначена за здравните работници и пациентите. Например в листовката ще бъде указано дали има специални предпазни мерки за прилагането на ваксината при хора с определени алергии. Такъв е случаят с ваксини, съдържащи незначителни количества яйце, използвани от хора с алергия към яйца.

Какви са съставките на ваксините срещу COVID-19 – пълен списък на съставките на одобрените в ЕС ваксини срещу COVID-19:

Pfizer/BioNTech:
Eдна доза (0,3 ml) съдържа 30 микрограма иРНК ваксина срещу COVID-19 (включена в липидни наночастици). Едноверижна, 5’-кепирана информационна РНК (иРНК), произведена с използване на безклетъчна in vitro транскрипция от съответните ДНК-матрици, кодиращи вирусния шипов (spike) протеин на SARS-CoV-2.

Списък на помощните вещества:

(4-хидроксибутил) азанедиил)бис (хексан-6,1-диил)бис (2-хексилдеканоат) (ALC-0315);
2 [(полиетиленгликол)-2000]-N,N-дитетрадецилацетамид (ALC-0159);
1,2-дистеароил-sn-глицеро-3-фосфохолин (DSPC);
холестерол;
калиев хлорид;
калиев дихидрогенфосфат;
натриев хлорид;
динатриев фосфатдихидрат;
захароза;
вода за инжекции

Ваксината на Pfizer/BioNTech не съдържа яйца, консерванти или латекс.

Moderna:
Една доза (0,5 ml) съдържа 100 микрограма информационна РНК (иРНК) (включена в SM-102 липидни наночастици). Едноверижна, 5’-кепирана информационна РНК (иРНК), произведена с използването на безклетъчна in vitro транскрипция от съответните ДНК-матрици, кодираща вирусния шипов (spike) протеин на SARS-CoV-2.

Списък на помощните вещества:

липид SM-102 (хептадекан-9-ил 8-{(2-хидроксиетил)[6-оксо-6- (ундецилокси)хексил]амино}октаноат);
холестерол;
1,2-дистеароил-sn-глицеро-3-фосфохолин (DSPC);
1,2-димиристоил-rac-глицеро-3-метоксиполиетиленгликол-2000 (PEG2000 DMG);
трометамол;
трометамол хидрохлорид;
оцетна киселина;
натриев ацетат трихидрат;
захароза;
вода за инжекции

Ваксината на Moderna не съдържа яйца, консерванти или латекс.

Vaxzevria/AstraZeneca:
Аденовирус от шимпанзе, кодиращ вирусния шипов (spike) гликопротеин на SARS-CoV-2 (ChAdOx1-S) * , не по-малко от 2,5 × 108 инфекциозни единици (infectious units, Inf.U) *Произведен чрез рекомбинатна технология в човешки бъбречни клетки, култивирани в хранителни среди

Списък на помощните вещества:

L-хистидин;
L-хистидин хидрохлорид монохидрат;
магнезиев хлорид хексахидрат;
полисорбат 80 (E 433);
етанол;
захароза;
натриев хлорид;
динатриев едетат дихидрат;
вода за инжекции

Аденовирусът, който се съдържа ваксината Vaxzevria на AstraZeneca, представлява генетично модифициран организъм. В същото време тази ваксина не съдържа яйца, консерванти или латекс.

Johnson & Johnson/Janssen:
Аденовирус тип 26, кодиращ SARS-CoV-2 шипов (spike) гликопротеин* (Ad26.COV2-S), не по-малко от 8,92 log10 инфекциозни единици (infectious units, Inf.U). * Произведен в клетъчна линия PER.C6 TetR и чрез рекомбинантна ДНК технология.

Списък на помощните вещества:

2-хидроксипропил-β-циклодекстрин (HBCD);
лимонена киселина монохидрат;
етанол;
хлороводородна киселина (за корекция на pH);
полисорбат 80;
натриев хлорид;
натриев хидроксид (за корекция на pH);
тринатриев цитрат дихидрат;
вода за инжекции

Аденовирусът, който се съдържа във ваксината на Johnson & Johnson, представлява генетично модифициран организъм. Тази ваксина не съдържа яйца, консерванти или латекс.