8 октомври 2021 г.

Ваксините срещу COVID-19 са разработени в съответствие със същите законови изисквания за фармацевтично качество, безопасност и ефикасност като другите лекарства. Преди одобрение всички ваксини в ЕС се оценяват по същите високи стандарти.

Това, което е различно за ваксините срещу COVID-19, е, че скоростта на развитие и потенциалното одобрение бяха много по-бързи, поради спешната ситуация, свързана с общественото здраве. Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) създаде специална експертна работна група и процедури за бърз преглед, за да оцени висококачествените предложения на компаниите във възможно най-кратки срокове, като същевременно гарантира достатъчно научни доказателства.

Европейската комисия използва всички съществуващи възможности, за да ускори одобряването на ваксини за употреба в целия ЕС. Ваксините бяха одобрени, след като EMA получи солидни научни доказателства, че ползите от ваксината са по-големи от всички рискове.