13 декември 2022 г.

Възраст от 6 м. до 4 г./5 г.:
През октомври 2022 г. Европейската комисия одобри приложението на иРНК ваксината Comirnaty 3 микрограма/доза концентрат за инжекционна дисперсия (на Pfizer/BioNTech) при деца на възраст от 6 месеца до 4 години.
Тази ваксина е създадена специално за малки деца.
Ваксината за деца във възрастовата група от 6 м. до 4 г. съдържа 3 микрограма/доза иРНК, което е почти три пъти по-малко от дозата при деца между 5 и 11 г. (10 микрограма/доза). Схемата на прилагане се състои от три дози, като втората доза се прилага 3 седмици след първата доза, а третата доза се прилага най-малко 8 седмици след втората доза.
От октомври 2022 г. при деца на възраст от 6 месеца до 5 години е разрешена за употреба иРНК ваксината Spikevax (на Moderna).
Ваксината за деца във възрастовата група 6 м. - 5 г. съдържа 2 пъти по-малко иРНК от ваксина за деца от 6 до 11 г. – 25 микрограма/доза, спрямо 50 микрограма/доза, като схемата на прилагане е същата – 2 дози, през най-малко 28 дни.
Понастоящем при деца на възраст от 6 месеца до 5 години не се поставя бустер доза от ваксините срещу COVID-19.
Възраст от 5 до 11 г., включително:
През ноември 2021 г. Европейската комисия одобри приложението на иРНК ваксината Comirnaty (на Pfizer/BioNTech) при деца между 5 и 11 г., включително. Тази ваксина е създадена специално за деца.
Ваксината за деца съдържа 3 пъти по-малко иРНК от ваксината за лица на и над 12 г. – 10 микрограма/доза спрямо 30 микрограма/доза, като схемата на прилагане е същата – 2 дози, през най-малко 21 дни.
От март 2022 г. при деца на възраст от 6 до 11 г., включително, е разрешена за употреба иРНК ваксината Spikevax (на Moderna).
Ваксината за деца съдържа 2 пъти по-малко иРНК от ваксината за лица на и над 12 г. – 50 микрограма/доза, спрямо 100 микрограма/доза, като схемата на прилагане е същата – 2 дози, през най-малко 28 дни.
Бустерна ваксинация:
От м. ноември 2022 г. ваксината Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (5/5 микрограма) е разрешена за употреба като бустер при деца на възраст от 5 г. до 11 г. със завършена първична имунизация с Comirnaty, не по-рано от 3 месеца след последната поставена доза ваксина.
От м. декември 2022 г. бустерна доза от ваксината Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (5/5 микрограма) може да се прилага и при деца на възраст 6-11 г., получили първична имунизация с ваксината Spikevax, не по-рано от 3 месеца след последната поставена доза ваксина.
Педиатричните ваксини се прилагат в лечебни заведения, списък на които е достъпен на сайта на съответната РЗИ.
Повече информация за COVID-19, ваксините и ваксинацията при деца и младежи, можете да намерите тук: