Работят ли митническите учреждения?

Митническите учреждения във вътрешността на страната работят с обичайното си работно време и обслужват граждани и бизнес при условията на повишени предпазни мерки:
• Възможно е да бъдете помолени да изчакате отвън, за да се избегне струпване на хора.
• Ако се наложи да чакате, моля спазвайте достатъчно отстояние от другите хора.
• При възможност носете маски и ръкавици
• Използвайте дезинфектант на входа на сградата.
• Редът за приемане на документи на гише  може да е променен  с оглед ограничаване на прекия контакт.
• Молим да отложите посещението си в Агенция „Митници“, ако не се чувствате добре или сте имали близък контакт с болен
Препоръчва се клиентите да използват електронни услуги (с КЕП), а административни документи да подавате чрез електронна поща [email protected], чрез електронните пощи на съответните териториални дирекции  или на физически носител чрез лицензирани пощенски оператори, както и чрез Системата за сигурно електронно връчване на е-адрес https://edelivery.egov.bg ( Системата изисква регистрация и наличие на електронен подпис или ПИК и замества класическия метод за препоръчана поща). 

Пълната и най-актуална информация вижте на сайта на Агенция „Митници“

Къде да намеря информация за работата на ГКПП?
Актуалната обстановка по границите във връзка с коронавируса можете да следите чрез информацията на Гранична полицияМинистерство на външните работи и относно здравните препоръки чрез Министерство на здравеопазването.

 

Какви са условията за карантина на шофьорите на товарни превозни средства?
Случаите и режимът на карантина, включително на шофьорите на товарни превозни средства, се определят от Министерство на здравеопазването. Всякакви специфични въпроси за карантината следва да се отправят към здравните власти.

 

Могат ли да се изпращат/получават чрез пощенски или куриерски пратки  предпазни средства и дезинфектанти?

Няма пречки да се изпращат и получават предпазни средства в съответствие с общите изисквания за пощенски и куриерски пратки. Пощенските и куриерските служби могат да имат специфични изисквания или забрани (особено по отношение на дезинфектантите, които могат да се третират като рискова за транспорт стока)

 

Могат ли пътници да пренасят със себе си (в багажа си) предпазни средства и дезинфектанти?

Пътниците могат да носят посочените продукти в багажа си в количество, необходимо им за лична употреба през времето на пътуването и доколкото пренасянето на подобни стоки (особено дезинфектанти) не противоречи на други ограничения (например при пътуване със самолет).

 

Забранен ли е вносът на предпазни средства и дезинфектанти?
Няма забрана за внос на предпазни средства или дезинфектанти от трети страни, нито забрана за доставки от други държави-членки на ЕС.
При внос от трети страни стоките се класифицират спрямо Комбинирана номенклатура на ЕС, а за определяне на дължимото мито от значение е и държавата на произход. Справка може да се направи чрез системата ТАРИК. Вносът се облага и с 20% ДДС при внос.

 

Може ли стоките да пренасят вируса?
Становището на здравните власти е, че вирусът не може да бъде пренесен чрез доставка от трета страна. Достоверна здравна информация и инструкции четете на сайта на Министерство на здравеопазването.


Може ли да има забавяне на пратки  поради мерките за COVID-19?
Тъй като мерките срещу COVID-19 в различните държави неминуемо имат отражение върху стопанския живот, за някои международни доставки, включително пощенски и куриерски пратки може да настъпи известно забавяне. Информация за пратките можете да получавате от нейния доставчик.
Информация за промени в обработката на пощенски пратки вижте на сайта на Български пощи.

 

Може ли да си получа пощенска/куриерска пратката без да излизам от дома си?
Възможно е да получите пратката в дома си, като условията за това следва да се договорят с нейния доставчик – пощенска или куриерска служба. Моля проверете при доставчика конкретните условия за всяка отделна пратка!
От гледна точка на митниците, можете да упълномощите пощите/куриера да освободи вашата пратка и да извърши митническо оформяне, ако се налага такова. Конкретните условия на упълномощаване ще получите от самия доставчик.
Възможно е в процеса на доставка да ви е необходим така наречения ЕОРИ (EORI) номер. Той се предоставя безплатно от митниците на място във всяко митническо учреждение (без Централно митническо управление) или чрез онлайн услуга (за която е необходим електронен подпис ).
Ако не желаете да упълномощите пощите/куриера, то можете да попълните сам митническа декларация, която се подава единствено онлайн, след регистрация за използване на електронните системи на Агенция „Митници“ и с електронен подпис. Моля да имате предвид, че попълването на онлайн митническа декларация изисква известни познания, както и техническа обезпеченост.
Допълнителна информация за освобождаване на пратки можете да видите в нашата секция Пощенски и куриерски пратки.

 

Какво представлява ЕОРИ номерът?
Във връзка със засилената онлайн търговия, включително в международен план, гражданите най-често се нуждаят от митническия идентификационен номер ЕОРИ (EORI), който могат да получат чрез онлайн услуга (за която е необходим квалифициран електронен подпис) или на гише във всяко митническо учреждение (без Централно митническо управление) при спазване на мерките за безопасност. Издаването на ЕОРИ номер става след попълване на формуляр и идентификация  на заявителя (чрез електронния подпис или с документ за самоличност на гише) и не може да се случи с изпращане на формуляр чрез пощенска услуга или чрез електронна поща, тъй като изискване за издаването му е еднозначно удостоверяване на самоличността на клиента. ЕОРИ номерът е  безсрочен и се издава безплатно.

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.