Въпрос: По време на извънредната епидемична обстановка изтича ТЕЛК решението ми. Трябва ли да се явя пред ТЕЛК състав сега?

Отговор: Не, не трябва да се явявате. Срокът на ТЕЛК решенията за определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, които изтичат по време на извънредната епидемична обстановка, се удължава с три месеца от датата на отмяната на извънредната епидемична обстановка.

 

Въпрос: Мога ли да напускам дома си (например, за да отида до магазин или аптека) докато съм под 14-дневна домашна карантина?

Отговор: Не, по време на 10 или 14-дневната домашна карантина не можете да напускате дома си или мястото, на което сте посочили, че ще пребивавате за посочения срок.

Въпрос: Колко дни трябва да продължа да си бъда вкъщи след като съм бил лекуван от COVID-19 в болница?

Отговор: Съгласно Заповед РД-01-610 от 22.10.2020 г. на министъра на здравеопазването лицата се изписват изписват от съответното лечебно заведение за болнична помощ след преценка на лекуващия лекар на състоянието на пациента, при клинично подобрение, в т.ч. намаляване на признаците на задух и кашлица, подобряване на лабораторните показатели, като с-реактивен протеин, феритин и лактат-дехидрогеназа, липсата на необходимост от кислородна терапия, липса на повишена телесна температура над > 37,8°C за 48 часа без употребата на антипиретици и възможност за последваща изолация в домашни условия и придържане към препоръчания режим на лечение.

След изписване от лечебно заведение за болнична помощ лицата по т. 5 и 6 от заповедта се поставят на задължителна изолация в домашни условия за 14-дневен период с предписание по образец съгласно Приложение № 2 на директора на съответната регионална здравна инспекция.

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.