5 януари 2021 г.

Близо 2700 търговци са поискали подкрепа чрез оборотен капитал до момента чрез Националната агенция за приходите.  

По тази схема търговците, засегнати от противоепидемичните мерки, могат да получат 20 %, респ. 10 % от оборота си за съответните периоди на 2019 г. или 2020 г.  

Кандидатстването става по електронен път чрез портала за е-услуги на НАП и системата ИСУН, припомнят от приходната агенция.