23 октомври 2020 г.

Поради повишен брой на заболелите в Ловеч и Троян, след заседание на Областния щаб по здравеопазване, са въведени засилени противоепидемични мерки. От 24 октомври до 8 ноември всички работодатели и органи по назначаване следва да организират дистанционна форма на работа на служителите, където е приложимо. Във всички офиси става задължително носенето на защитни маски за лице при невъзможност за осигуряване на физическа дистанция от 1,5 м. между служителите/работещите. С цел недопускане на струпването на хора в търговските и други публични обекти, се налага организация за предоставяне на услуги на граждани при изискване за 2,5 кв. метра площ за 1 лице. Въведена е учестена дезинфекция – минимум 4 пъти на ден по предварително обявен график. В заведенията за хранене трябва да има дистанция от 1,5 метра между облегалките на столовете от две съседни маси. Дистанцията важи и за търговските обекти на тържища и пазари. Персоналът във всички търговски обекти и публични офиси е задължен да бъде със защитно средство за лице. Ограничава се броят на допусканите посетители в заведенията за развлечение, в съответствие със заповедта на здравния министър. Масови мероприятия на открито и закрито се организират само след съгласуване с Областния кризисен щаб. За организирани събития на закрито се въвежда норма от 30 лица за празненства и до 50 лица за семинари и конференции. Спортни състезания с публика могат да се провеждат при използване на до 30% от капацитета на съоръжението на открито, на закрито публика няма да се допуска. Преустановяват се посещенията на пенсионерски клубове.